Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Mirësevini në portalin tonë ku mund të shkarkoni Deklaratën e Konformitetit të BE-së të produktit në përputhje me nenin 15, d.m.th. Aneksi II, para. 1.4 paragrafi 1 pika l) sipas Rregullores (BE) 2016/425 e vlefshme nga 21 Prill 2018. Për një deklaratë të BE-së me vlefshmëri përpara datës së specifikuar, na kontaktoni në:

ACCglobalcompliance@oriflame.com

 

45304 EU Declaration of Conformity

45428 EU Declaration of Conformity

45430 EU Declaration of Conformity

45431 EU Declaration of Conformity

45518 EU Declaration of Conformity

46475 EU Declaration of Conformity

46476 EU Declaration of Conformity

46564 EU Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity 429821 Square Sunglasses updated

EC Declaration of Conformity 454291 Chic Sunglasses updated

47240 EU Declaration of Conformity