Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Mirë se vini në portalin tonë të shkarkimit për deklaratat e konformitetit të BE-së për produktet sipas Art. 15 dmth Aneksi II, para. 1.4 fjali 1 lit. l) te Rregullorja (BE) 2016/425 e vlefshme nga 21 Prill 2018. Për deklarimin e BE-së me vlefshmëri para datës së lartpërmendur, ju lutemi na kontaktoni në:

ACCglobalcompliance@oriflame.com

 

45304 EU Declaration of Conformity

45428 EU Declaration of Conformity

45430 EU Declaration of Conformity

45431 EU Declaration of Conformity

45518 EU Declaration of Conformity

46475 EU Declaration of Conformity

46476 EU Declaration of Conformity

46564 EU Declaration of Conformity