Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

PËR PRODUKTET E ORIFLAME


Të gjitha fabrikat tona auditohen nga ekipi ynë i brendshëm Oriflame Global Quality, duke garantuar sigurinë e produktit dhe pajtueshmërinë me rregulloret në fuqi dhe standardet e brendshme.

Të gjitha fabrikat e Oriflame duhet të jenë në përputhje me standardet e Praktikave të Prodhimit (GMP), të cilat sigurojnë që proceset të jenë hartuar, monitoruar dhe kontrolluar siç duhet. 
Praktikat e mira të prodhimtarisë nënkuptojnë një mjedis të kontrolluar me përqendrim në masat higjienike dhe parandalojnë që produktet të kontaminohen në çfarëdo mënyre.

Siç kërkohet nga rregullorja dhe standardet tona të rrepta të brendshme, të gjitha produktet e ndjeshme i nënshtrohen testeve mikrobiologjike për të siguruar që ato janë të sigurta për përdorim nga konsumatorët tanë.
 
 


Për SARS-COV-2 Virusin (“Coronavirus”)

 

Nuk dihet asnjë rast i transmetimit të virusit SARS-COV-2 përmes kontaktit me një produkt komercial.

Ekspertiza e tanishme mjekësore sugjeron që në kushte të favorshme, virusi mund të mbijetojë deri në disa ditë jashtë trupit të një kafshe ose pritësi njerëzor.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, 'gjasat e një personi të infektuar që kontaminon mallra tregtare është i ulët dhe rreziku i kapjes së virusit që shkakton COVID-19 nga një paketë që është zhvendosur, udhëtuar dhe ekspozuar ndaj kushteve dhe temperaturave të ndryshme është gjithashtu e ulët. '(https://www.who.int/news-room/qa-detail/qa-coronaviruses, të këshilluar më 18 Mars 2020)

Produktet Oriflame që janë shitur te një konsultant bukurie janë prodhuar disa javë ose muaj para ditës së shitjes. Falë procesit tonë të prodhimit me cilësi të lartë dhe kohën kryesore në mes të prodhimit dhe dorëzimit te një konsulent. Bazuar në këtë, ne mendojmë se është e sigurt për të përdorur produktet tona.