ËSHTË E MADHITSHME SE SI NJË AROMË SPECIFIKE MUND TË JU KUJTOJË NJË VEND APO MOMENT TË VEÇANTË NË KOHË. PËR AROMAT DHE MOMENTET, NE ZGJEDHËM ME KUJDES njË  e cila TREGON NJË TREGIM TË FUQYSHËM DHE TË KËNQSHËM – TË PËRDORIM PËRBËRËS QË NDËZIJNË IMAGJINACIONIN TONA DHE SIGURON MOMENTE TË VOGLA TË VOGLA.