Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Programi i Shpërblimeve të Bukurisë

Merrni produktet tuaja të preferuara - falas. Ju tashmë keni produktet tuaja të preferuara të testuara me kohë dhe të mbështetura nga shkenca. Pra, pse të mos fitoni pikë për zgjedhjen e tyre - për zgjedhjen tuaj - dhe t'i shpengoni ato për produkte falas.

Pytjet më të shpeshta

A mund të mbledh akoma pikë për Dyqanin e shpërblimeve të bukurisë?

A mund t'i shfrytëzoj ende pikët e mia të grumbulluara të "Dyqanin të bukurisë" për shpërblime?

A do të zëvendësojë diçka dyqanin e Bukurisë për shpërblime?

Sa kohë më duhet të shlyej 10% zbritjen?

Si llogaritet zbritja?

Çfarë ndodh me zbritjen prej 10% nëse nuk e shfrytëzoj atë gjatë 4 katalogjeve?

A mund të marr 10% zbritje në çdo katalog?

A fitoj pikë në produktet falas për të cilat kam shkëbyer pikët e mia?

A mund t'i shkëmbej pikët e mia për produkte që nuk përfshihen në Dyqanin e Beauty Rewards?

Sa pikë më duhen për të filluar t'i shlyej ato për produkte falas?