ORIFLAME KOSOVA NUK ËSHTË MË E DISPONUESHME!

Për infomata të përgjithëshme ju lutemi vizitoni faqen e internetit - Oriflame.com

Dita e fundit e funksionimit të Oriflame Kosova ishte 19 Dhjetor 2023. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Mundësitë e Biznesit, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Klientit të Oriflame Serbia nëpërmjet customerservicers@oriflame.com