Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Si mund të raportoj një ankesë/kthim produkti?

Si mund të raportoj një ankesë/kthim produkti?

 

Hapi 1: Paraqisni kthimin në faqen tonë të webit.

Identifikohu në faqen tonë të webit dhe më pas shkoni tek fusha ORDER/KËRKESË dhe me pas tek ANKESA-KTHIMI. Zgjidhni numrin e duhur të faturës, më pas opsionin e dëshiruar për paraqitjen e ankesës -KTHIMIT dhe thjesht ndiqni udhëzimet e mëtejshme. Në këtë proces do të kërkohen disa informacione shtesë në mënyrë që ankesa të raportohet siç duhet. Pasi të raportoni me sukses llojin e zgjedhur të kthimit, shërbimi ndaj klientit do ta shqyrtojë dhe përpunojë ankesën tuaj sa më shpejt që të jetë e mundur.

• Nëse dëshironi të raportoni se keni marrë një produkt të dëmtuar:

Mos harroni të bashkëngjitni një foto të produktit të dëmtuar sepse në shumicën e rasteve kërkesa mund të trajtohet vetëm në bazë të fotos dhe nuk është e nevojshme të dërgoni produktin e dëmtuar në adresën e Kompanisë.

Kompania do të vendosë nëse është e nevojshme të kthehet produkti i dëmtuar për inspektim

• Nëse dëshironi të raportoni një produkt që mungon në një paketë:

Kur paraqisni këtë lloj ankese, ju keni mundësinë të zgjidhni nëse produkti do t'ju dërgohet në një porosi të veçantë ose do t'ju shtohet porosisë tjetër. Ju gjithashtu mund ta anuloni nëse nuk keni më nevojë për produktin, të kërkoni një rimbursim nëse fatura tashmë është paguar ose një ulje të faturës nëse fatura nuk është paguar ende.

• Nëse produkti nuk i plotëson pritshmëritë tuaja:

Në këtë rast, gjithmonë mund ta ktheni produktin brenda 14 ditëve nga data e marrjes së paketës.

Është e nevojshme që produktet të jenë të padëmtuara dhe në paketim korrekt dhe origjinal pa dëmtime të dukshme. Kostoja e kthimit të produktit në këtë rast bartet nga blerësi.

• Nëse dëshironi të raportoni një reagim negativ ndaj produktit:

Ju mund të raportoni një reagim negativ ndaj produktit duke plotësuar pyetësorin që gjendet në seksionin te-ANKESA- Pyetësori mbi reagimet anësore.

 

Hapi 2: Nëse konfirmojmë se ju duhet të na ktheni produktin, ju lutemi përgatiteni dhe dërgojeni në adresën e mëposhtme. Produkti duhet të mbyllet, të paketohet në një kuti dhe të dërgohet në adresën:

Oriflame kozmetika

RR.HAJDAR DUSHI,Lam C/2,Nr I lok. 5

10000 Prishtinë, Kosovë

Kostoja e kthimit të produktit përballohet nga klienti, përveç rasteve kur është faji i kompanisë, kur kostoja e dërgimit të produktit përballohet nga Oriflame.

 

Hapi 3: Rimbursimi

 

Në rast se kërkohet një rimbursim, paratë mund të paguhen në llogarinë tuaj rrjedhëse ose shuma e specifikuar mund të vendoset në abonim për t'u përdorur si ulje në porosinë tjetër.

* Nëse e keni blerë produktin përmes një Brend partneri të regjistruar, ju këshillojmë ta kontaktoni atë, pasi ankesa juaj do të përpunohet më tej përmes atij personi.

Afati për paraqitjen e ankesës Lloji i ankesës:

14 ditë - anulimi i blerjes

- Mungesa e produktit - produkt i dorëzuar gabimisht

- Zëvendësimi i produktit

30 ditë - Kthimi i produktit me një garanci unike të kënaqur me cilësinë

2 vjet - ankesa për cilësinë e pajisjeve elektronike - Oriflame është përgjegjëse nën garancinë e cilësisë së produktit që nëse vërehet një defekt në produkt, duhet të raportohet brenda 2 viteve nga data e dorëzimit. Ankesat duhet të raportohen sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se një vit nga data e zbulimit të defektit.

Sa më shpejt të jetë e mundur - Reaksion alergjik - sapo të vërehet problemi