Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Sa është afati për ta lajmëruar reklamimin?

Ju mund të paraqisni një ankesë për produktin në Email  dhe afati brenda të cilit mund të paraqisni një ankesë është 14 ditë nga data e dorëzimit të paketës.