Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar
  1. Home
  2. Shërbimi për Konsumatorë
  3. PAGESAT,MBLEDHJA E KREDIVE & KOMISIONET
  4. A mund të paguhen fitimet e mia në llogarinë rrjedhëse dhe si?

A mund të paguhen fitimet e mia në llogarinë rrjedhëse dhe si?

Zbritja e performancës është fitimi që merrni bazuar në blerjen tuaj personale dhe vëllimin e blerjeve të të gjithë grupit tuaj personal.

Nëse shuma e fitimeve është deri në 50.00 euro, mund ta përdorni ekskluzivisht si ulje përmes porosive në periudhën e ardhshme të katalogut. 

Nëse nuk i përdorni të ardhurat tuaja (deri në 50.00 euro) përmes një ose më shumë porosive në muajin aktual, fitimet grumbullohen, transferohen dhe mbeten të disponueshme për ju për periudhat e ardhshme të katalogut.

Paga e fituar, e cila i kalon 50.00 euro, mund të paguhet në llogarinë tuaj rrjedhëse me nënshkrimin e detyrueshëm të njërit prej dy llojeve të Marrëveshjes me Kompaninë.

Formulari i kontratës së punës dërgohet me kërkesë personale, pasi të konstatoni se paga e fituar ka tejkaluar shumën prej mbi 50.00 euro.

Së bashku me këtë formular, është e nevojshme të paraqisni një kartë foto/skanimi ose një kontratë me bankën në adresën e emailit info@oriflame.ls

Formulari i Kontratës së Punës rinovohet çdo vit.

Lloji i dytë i pagesës së pagës suaj mbi 50.00 euro mund të realizohet përmes pagesës në llogarinë rrjedhëse të personit juridik (Kompania/Agjencia). Ju e ushtroni këtë të drejtë duke nënshkruar një Marrëveshje për ofrimin e shërbimeve konsulente me Kompaninë.

Informacionin mbi dokumentacionin e kërkuar për këtë lloj pagese, mund ta merrni përmes shërbimit të klientit nëpërmjet chat-it (ditët e punës 9-18h) ose duke dërguar një e-mail në oriflame.kosovo@oriflame.com