Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Pse nuk më është paguar rroga ?

Kushti themelor për pagesën e fitimeve është nënshkrimi i njërit prej dy llojeve të Marrëveshjes ndërmjet partnerit të markës dhe kompanisë. Çfarë lloj kontrate është nënshkruar për këtë qëllim, shihni në përgjigjen e pyetjes A mund të paguhen të ardhurat e mia në llogarinë time rrjedhëse dhe si?

 Për pagesën e pagës është e nevojshme që të gjitha borxhet personale nga periudha e katalogut në të cilën është realizuar paga, të shlyhen në kohë.

 Borxhet në një grup personal mund të jenë një faktor që do të ndikojë në pagesën e fitimeve.

 Për të përcaktuar arsyen e saktë pse nuk ju është paguar paga, kontaktoni shërbimin ndaj klientit përmes chat-it (ditët e punës 9-18)

 orë) ose duke dërguar një e-mail në oriflame.kosovo@oriflame.com dhe për informacion shtesë mbi arsyet e pezullimit. pagesën e pagës, departamenti i financave do t'ju kontaktojë më vonë.