Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Sa kohë kam afat për pagesën e porosisë time?

Nëse keni zgjedhur opsionin Cash on delivery duhet te paguani porosinë menjëherë.

Nësse keni zgjedhur opsionin me Faturë.keni kohë për pagesë deri në marrjen e produktit