Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar
  1. Home
  2. Shërbimi për Konsumatorë
  3. Regjistrimi, anëtarësimi, profili
  4. Cilat janë benefitet e planit të shpërblimit të Brand Partnerit?

Cilat janë benefitet e planit të shpërblimit të Brand Partnerit?

Plani i shpërblimit të Brand Partnerit ju ofron shumë përfitime dhe mundësi për të zhvilluar biznesin tuaj përmes:

15% Zbritje e Mirëseardhjes – Merrni një zbritje të menjëhershme prej 15% në porosinë tuaj të parë. 

20% Cashback – Merrni 20% Cashback nga vlera e çdo blerjeje (për të gjitha porositë personale). Shuma kthehet në llogarinë tuaj të përdoruesit (portofolin Oriflame) dhe përdoret për të paguar porositë tuaja të radhës brenda 3 katalogëve aktualë dhe të ardhshëm, deri në maksimum 50% zbritje në vlerën e porosisë.

Programi i mirëseardhjes – Shijoni produktet e programit tonë të mirëseardhjes. 

Transporti falas me blerjen e një produkti të caktuar – Merrni dërgesë falas me blerjen e një produkti të caktuar me një çmim special. 

Bonusi i ndarjes – Ju fitoni një bonus 10% të linjës së parë me porositë e brand partnerëve tuaj dhe klientëve të Beauty të sponsorizuar drejtpërdrejt (linja juaj e parë) OSE një bonus grupi 3-23% për të gjitha porositë në strukturën tuaj. Nga këto dy opsione, gjithmonë do të merrni shumën më të lartë! 

Bonusi i rritjes menaxheriale – Merr 100 € shtesë për arritjen e statusit të menaxherit me 12% brenda 5 katalogëve të parë pas kalimit ne Brand Partner (ndërrimi i katalogut + 4 katalogë të plotë). Merrni një bonus shtesë prej 500 € për rritje menaxheriale duke u kualifikuar për statuse më të larta menaxheriale brenda 10 dhe 15 katalogëve të parë pas kalimit në një Brand Partner! 

Konferenca e menaxhmentit – Kualifikohuni për Konferencën tuaj të parë të Menaxherit duke arritur statusin e menaxherit në 5 katalogët tuaj të parë dhe përsërisni statusin e menaxherit 4 herë ose më shumë gjatë 10 katalogëve tuaj të parë (katalogu i regjistrimit + 9 katalogë të plotë)!

Shpërblimet e drejtorit – Fitoni Bonuset e Drejtorit duke mbështetur dhe zhvilluar brand partnerët për të arritur një nivel 23% të bonusit të ekipit.

Çmime në para – Kualifikohuni për çmime të holla nga 1,000 € në 1,000,000 €.

Konferenca ndërkombëtare – Kualifikohuni për Konferencat Ndërkombëtare duke arritur tituj më të lartë.