Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar
  1. Home
  2. Shërbimi për Konsumatorë
  3. Regjistrimi, anëtarësimi, profili
  4. Cilat janë benefitet e Planit të Shpërblimit të Anëtarëve?

Cilat janë benefitet e Planit të Shpërblimit të Anëtarëve?

Plani i Shpërblimit të Anëtarëve ofron shumë përfitime tërheqëse si:

15% Zbritje Mirëseardhje – Merrni një zbritje të menjëhershme prej 15% në porosinë e parë që bëni. 

15% Cashback – Merrni 15% cashback për të gjitha porositë personale. Shuma akreditohet përsëri në llogarinë tuaj dhe përdoret kur paguani për porositë tuaja të radhës brenda 3 katalogjeve duke perfshire katalogun aktual dhe dy në vijim, deri në një maksimum prej 50% zbritje të vlerës totale të porosisë. 

Programi i Mirëseardhjes – Shijoni produktet nga programi ynë i mirëseardhjes 

 Transporti falas me blerjen e një produkti të caktuar – Merrni dërgesë falas me blerjen e një produkti të caktuar me një çmim special. 

10% Zbritje e Shpërndarjes – Merrni një zbritje deri në 50% në porositë tuaja personale duke i ndarë me miqtë! Ju merrni një zbritje personale prej 10% për shperndarjen* për çdo porosi të bërë nga miqtë që vendosën të regjistroheshin për Planin e Shpërblimit të Anëtarit ose si Brand Partner. Zbritja personale e Ndarjes akreditohet në llogarinë tuaj dhe përdoret kur paguani për porositë tuaja të ardhshme brenda 3 katalogjeve duke perfshire edhe katalogun aktuale, deri në një maksimum prej 50% zbritje të vlerës së porosisë. 

 

*Zbritja 10% e ndarjes llogaritet bazuar në vlerën neto të porosisë, d.m.th., çmimin e klientit më pak 20%, TVSH-në e aplikueshme dhe taksat e tjera.