Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Çfarë është Cashback?

Cashback është një zbritje e llogaritur në çmimin e klientit dhe e akredituar përsëri në llogarinë tuaj dhe përdoret kur paguani për porositë tuaja të ardhshme. Çdo Anëtar merr 15% kthim parash dhe çdo  Brand Partner 20% kthim parash nga shuma totale e vlerës së porosisë.

Cashback përdoret automatikisht kur vendosni një porosi. Shuma totale e parave të gatshme e përdorur për një porosi të vetme nuk mund të kalojë 50% të vlerës së porosisë. Nëse kthimi i parave të grumbulluara është më shumë se 50% e vlerës së porosisë, shuma e tepërt do të ruhet dhe do të vihet në dispozicion për t'u përdorur për porositë e ardhshme. Cashback-u është i vlefshëm gjatë katalogut që gjenerohet, si dhe për 3 katalogjet e ardhshme të plota dhe do të skadojë në fund të fushatës së tretë. Kur cashback të grumbullohet ose është afër skadimit, do të merrni një njoftim në llogarinë tuaj.

Ju nuk mund të merrni Cashback për produktet pa pikë bonus; të tilla si tarifat, materialet e shtypura ose mostrat.

Për porosinë e tyre të parë, anëtarët dhe partnerët e markës marrin zbritjen e mirëseardhjes prej 15%, megjithatë, kthimi i parave nga ajo porosi ende llogaritet bazuar në çmimin origjinal, të plotë, të produktit.

Për të kontrolluar gjendjen tuaj të kthimit të parave, shkoni te Portofoli Oriflame  Tabela .

 

Shembuj të Cashback - bazuar në 15% zbritje të Anëtarit: