Kalo tek përmbajtja kryesore Kalo në menunë kryesore Kalo për të kërkuar

Çfarë është zbritja e ndarjes?

Ju merrni një zbritje personale prej 10% për ndarjen* për çdo porosi të bërë nga miqtë që vendosën të regjistroheshin për Planin e Shpërblimit të Anëtarit ose Brand Partnerit.

Zbritja personale e Ndarjes akreditohet në llogarinë tuaj dhe përdoret kur paguani për porositë tuaja të ardhshme brenda 3 fushatave aktuale dhe në vijim, deri në një maksimum prej 50% zbritje të vlerës së porosisë. Nëse zbritja e grumbulluar e ndarjes dhe kthimi i parave tejkalojnë 50% të vlerës së porosisë tuaj, shuma e tepërt do të ruhet për porositë e ardhshme.

Për të fituar zbritjen, ju lutemi ndani lidhjen tuaj personale të referimit që mund të gjendet në llogarinë tuaj në faqet e mia. Lëvizni në fund të faqes për të gjetur lidhjen personale të Dyqanit tuaj Online dhe ndajeni atë me të tjerët!

 

Miqtë tuaj mund të përdorin gjithashtu numrin tuaj të Anëtarit/Brand Partnerit gjatë regjistrimit në dritaren "Numri i sponsorit". Ju mund ta gjeni këtë numër në llogarinë tuaj në TABELEN poshtë emrit dhe mbiemrit tuaj. 

Ju mund ta përdorni zbritjen tuaj të ndarjes në të njëjtën mënyrë si Cashback. Zbritja e ndarjes lëshohet sapo të konfirmohet pagesa për një porosi – që do të thotë se nuk duhet të prisni për mbylljen e një periudhe fushate. Zbritja juaj e Ndarjes mund të përdoret kur bëni një porosi në fushatën e caktuar dhe/ose gjatë 3 periudhave të fushatës vijuese. Zbritja e ndarjes nuk paguhet si para në dorë.

Mund të kontrolloni gjithmonë bilancin e zbritjeve në Portofolin OriflameTABELEN DUKE KLIKUAR KETU.

 

*Zbritja 10% e ndarjes llogaritet bazuar në vlerën neto të porosisë, d.m.th., çmimin e klientit minus 20% cashback, TVSH-në e aplikueshme dhe taksat e tjera. Ju nuk mund të merrni një zbritje për ndarjen e produkteve pa pikë bonus; të tilla si tarifat, materialet e shtypura ose mostrat.